cokhiphutro@gmail.com Số 172, Pháp Vân, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
aa.200
giagoc1
giagoc1sanxuat1

Kích thước và các loại cùm giữ ống nước Hùng Cường

1catalogue

2thanhtytreoong

3cumgiuong

4cumomongnuoc

5cumtreoquabi

6cumubolts

7tcknng

8Nitytreo

9nst

10bulonglpdngnhxng

11ccloiecubulong

12bulongmkm

 

14bulongneo

15bulongneomkm

16bulognmngtrn

17cumtreotyxago

18khangnc

 

20kptreoxago

21kepdamxago

22kptreoden

23kepxagoHngCng

24kchthckpxg

25Tieuchunsanxuatkp

 

 

Địa chỉ : Số 172, Pháp Vân, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0972 138 794
Email: cokhiphutro@gmail.com
Giờ làm việc : Từ T2 - CN |Sáng bắt đầu từ 8h - 12h| |Chiều bắt đầu từ 13h30-17h30|
BẢN ĐỒ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG

NHÀ SẢN XUẤT CÙM TREO ỐNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM